The move is made!

Comment

The move is made!

Quite a few people people asked us in the past few months where we would be moving next. After all, our previous place at Quai à la Houille will be demolished in the coming months to make room for new apartments. After an unfortunate delay, we have finally find a wonderful premise in the Rue Haute!

Comment

Verhuis afgerond!

Comment

Verhuis afgerond!

Heel wat mensen hebben ons de voorbije maanden gevraagd waarheen we zouden verhuizen. Onze aanvankelijke bestemming duurde immers langer dan voorzien. We hebben gelukkig een pracht van een alternatief gevonden in de Hoogstraat. Enjoy the ride!

Comment